Apofylit

Apofylit

Apofylit, který je často spojován se zeolity, je široce rozšířený minerál, od bezbarvého přes bílý, růžový a červenorůžový až po zelený, běžně nabývající hranolovitých, hranatých nebo tabulkových krystalů. Vynikající exempláře pocházejí z Pune a Bombaje v Indii. Mezi další lokality patří Brazílie, kde se nacházejí krystaly o délce až 8”; Německo, Skotsko, Kanada a Mexiko; a New Jersey, Severní Karolína, Pensylvánie a Virginie. Čirý apofylit může pomoci těm, kteří jsou duchovně sklíčení. Zelený apofylit pomáhá při opětovném spojení s přírodou.

kalcit

Nejběžnější forma uhličitanu vápenatého, kalcit, je známá pro svou velkou rozmanitost a vývoj. Vysoce transparentní romboedrické kalcity jsou známé jako optické nosníky, což je odkaz na jejich použití v polarizačních filtrech. Monokrystaly jako tyto demonstrují optickou vlastnost dvojitého lomu. Ačkoli tvoří krystaly, většina kalcitu je masivní, vyskytuje se jako vápenec nebo mramor. Známá ložiska kalcitu se nacházejí na Islandu, v Mexiku, USA, Číně a na Madagaskaru. Metafyzicky se kalcit používá k tomu, aby člověku přinesl a umocnil radost v životě.